“אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך“ “Adonai, Sefatai tiftaj ufí yaguid tehilateja» «Oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate Tu alabanza» (Tehilim 51:17)